فاعل یا مفعول؟!

سلام گفتن بعضی چیزها برای یه آدم کم حرف خیلی سخته، به خصوص اگر بین افرادی بزرگ شده باشه که همیشه سکوت رو ترجیح داده چون از تلاش برای تغییر افکار Read Only شده ی بقیه خسته شده. امّا این دفعه می خوام بگم چون اینجا دیگه خودم هستم. خود خودم. امروز توی identica یه […]