به خاطر سپردن رمزعبور github توسط git

سلام این پست به نوعی یه یادآوری و یه یادداشته تا خودم هم این مورد رو فراموش نکنم. وارد کردن نام کاربری و رمزعبور هنگام پوش کردن ریپو توسط git به github از جمله کارهاییه که حداقل واسه من یکی خیلی سخته مخصوصاً با رمزعبور‌هایی که حفظ کردنش تقریباً محاله و تازه با این حال […]