تابع print و پایتون۳

در نسخه‌ی ۳ زبان پایتون دستور print به تابع ()print تغییر پیدا کرده و برای استفاده از اون باید آرگومان‌ها رو همانند بقیه توابع داخل پرانتز براش ارسال کنیم. امّا این همه‌ی تغییرات نیست، اگر با زبان C و اقوام ایشون کد زده باشید حتماً می‌دونید که می‌شه با دستور printf مکان‌نما رو انتهای خط […]